top of page
DJI_0405_edited.jpg

Just nu i Västerbotten och Öreälven

Trumbyten

Alla vägtrummor för 2022/2023 är ny utbytta till fungerande vandringsvägar. Nu upphandling för trumbyten 23/24 påbörjas snart.

Restaurering

Restaureringsarbetet är igång för i år. 2 grävmaskinslag arbetar i Vargån, därefter Tällvattsbäcken och Djuptjärnbäcken. 3 grävmaskinslag arbetar i Öreälven. Ytterligare kommer en bandschaktare att användas för att flytta på massor mer effektivt. Allt för att störa naturen så kort tid som möjligt.

Dammar

4 dammar planeras åtgärdas inom Öreälvens avrinningsområde i år. Vi sitter med som sakkunniga på Formas-möte om utrivning av små dammar.

Dialog och samråd

Just nu restaurerar vi för fullt och har inga träffar inbokade. Vill du träffa oss i fält? Ta kontakt med aktuell projektledare under "kontakt" så ordnar vi det!

Demonstrations-områden

Arbetsgrubben för demo-områden har börjat ta fram idéer för vad områdena ska innehålla. Ett särskilt tema kommer att tilldelas varje läns respektive område. Västerbotten har fokus på laxen. (Västernorrland på flodpärlmussla och Jämtland på kulturmiljöer.)

bottom of page