top of page
DJI_0405_edited.jpg

Just nu i Västerbotten och Öreälven

Trumbyten

Pågår för fullt just nu, 16 trumbyten görs under februari. Vi åker ut i fält i början av vecka 8 för att visa fler handläggare på Länsstyrelsen hur ett trumbyte går till.

Återställning

Rekrytering av arbetsledare pågår, sista ansökningsdag 26/2. Utbildning för arbetsledare planeras. Upphandlingen är tilldelad till entreprenörerna.

Dammar

4 dammar planeras åtgärdas inom Öreälvens avrinningsområde i år. Vi sitter med som sakkunniga på Formas-möte om utrivning av små dammar.

Dialog och samråd

Under våren 2023 arbetar vi med att skicka ut underlag till berörda markägare samt genomföra samråd. Detta gäller för framtida åtgärder i Etapp 1, Öreälven (från Storforsen ovan Örträsksjön ned till Näslandsforsen). Samråd är bokat till 23 mars, kl 18.30-20.30 på restaurang Pärlan, Örträsk.

Demonstrations-områden

Arbetsgrubben för demo-områden har börjat ta fram idéer för vad områdena ska innehålla. Ett särskilt tema kommer att tilldelas varje läns respektive område. Västerbotten har fokus på laxen. (Västernorrland på flodpärlmussla och Jämtland på kulturmiljöer.)

Möten och träffar

Alla fiskevårdsområden är kontaktade och erbjudna att få mer djupgående information om hur projektet framskrider i respektive områdes vatten.

 

Har vi glömt bort ditt FVO? Kontakta då oss!

bottom of page