Västerbotten

Övre vargån.jpg
Nedre vargån.jpg

Öreälven

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Länsstyrelsen Västerbotten är huvudman (ansvarig) för åtgärderna i Öreälvens huvudfåra inom Nordmalings kommun.

Länsstyrelsen är också utförare av åtgärderna samt anställer arbetsledare och upphandlar grävmaskiner.

Restaurering med grävmaskiner – Fyra maskiner kommer vara aktiva under fältsäsongen 2022, varav två i Vargån. Preliminära maskinstarter syns i kartorna till vänster.