top of page

VÄXT-OCH DJURLIV

Målet är att åtgärder som genomförs inom projektet ska ge bättre livsmiljöer och stärka förutsättningarna för hotade arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och utter.

FLODPÄRLMUSSLAN

Den rödlistade flodpärlmusslan är en viktig art i våra vattendrag och en indikator på god vattenmiljö.

 

Länsstyrelsen Västernorrland, Tekniska Universitetet i München, Sportfiskarna och Karlstads Universitet kommer att arbeta med att återetablera den hotade flodpärlmusslan i vattendragen. Musslor med  lämplig genetik kommer att flyttas till ett speciellt laboratorium, där nya musslor föds upp och får växa till sig innan de placeras tillbaka i vattendragen.

20200810_musslor_ErikaK 1000px.jpg
Utter 1000px.jpg

ÖVRIGA ARTER

Andra arter som har påverkats negativt av flottrensningen som projektet arbetar för att stärka är lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

bottom of page