top of page
Prio2b_edited_edited.jpg

Dialog och samråd

Under projektets gång kommer vi att föra dialog och genomföra samråd i de områden där vi planerar att återställa vattendrag. Markägare och andra berörda kommer eventuellt att påverkas av dessa projektåtgärder. Synpunkter och medgivanden är därmed avgörande i samrådsprocessen.

Vill du informera oss om något eller har övriga frågor? Ta gärna kontakt med oss:

Öreälven med biflöden

Öreälven

Oskar Östlin

oskar.ostlin@lansstyrelsen.se

010-225 42 30

Vargån & Tällvattsbäcken

Joakim Nilsson

joakim.nilsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 76

Moälven och Hemlingsån med biflöden

Mark Jamieson

mark.jamieson@lansstyrelsen.se

0611-34 91 99

Fredrik Schaerström

fredrik.schaerstrom@lansstyrelsen.se

072-230 67 24

Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven med biflöden

Anna Rost

anna.rost@lansstyrelsen.se

010-225 32 20

Halvard Didriksson

halvard.didriksson@lansstyrelsen.se

010-225 32 69

bottom of page