Sofia_sep171200 px.jpg

Dialog och samråd

Under projektets gång kommer vi att föra dialog och genomföra samråd i de områden där vi planerar att återställa vattendrag. Markägare och andra berörda kommer eventuellt att påverkas av dessa projektåtgärder. Era synpunkter och medgivanden är därmed avgörande i en samrådsprocess.