top of page

Samråd i Västerbotten

Öreälven

Länsstyrelsen Västerbotten är huvudman (ansvarig) för åtgärderna i Öreälvens huvudfåra inom Nordmalings kommun.

Länsstyrelsen är också utförare av åtgärderna samt anställer arbetsledare och upphandlar grävmaskiner.

Tillståndsansökan

Länsstyrelsen har lämnat in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för Etapp 2 (Hummelholm upp till Näslandsforsen) i Öreälven samt för Vargån (biflöde till Öreälven). Detta är viktigt för att domstolen ska hinna med att förkunna dom till sommaren 2023.

Här kan du ta del av samrådsredogörelsen för Etapp 2.

 

Vid frågor om åtgärder i Vargån med biflöden, kontakta Oscar Lundgren.

Vid övriga frågor, tveka inte att ta kontakt med projektets ansvariga. Synpunkter och medgivanden från berörda är avgörande i samrådsprocessen och för genomförandet av projektets åtgärder.

Kontaktpersoner samråd

Oskar Östlin

Handläggare och projektmedarbetare
Telefon: 010-225 42 30

E-post: oskar.ostlin@lansstyrelsen.se

Jonathan Nordin

Handläggare och projektmedarbetare

Telefon: 010-225 42 35

E-post: jonathan.nordin@lansstyrelsen.se

 

Oscar Lundgren

Koordinator Vargån och projektmedarbetare

Telefon: 010-225 42 94

E-post: oscar.lundgren@lansstyrelsen.se

bottom of page