top of page

Just nu i Jämtland: Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven

Trumbyten

Ansökan för trumbyten har skickats ut till beslutande Länsstyrelse gällande vattenverksamhet. Under 2023 planeras det att byta ut 16 trummor runt Åreälvens projektområde.

Demonstrations-områden

Arbetsgruppen för demonstrationsområden har börjat ta fram idéer för vad områdena ska innehålla. Ett särskilt tema kommer att tilldelas varje läns respektive område. Jämtland har fokus på kulturmiljöer (Västernorrland på flodpärlmussla och Västerbotten på lax).

Återställning

År 2023 planeras det att restaurera biflöden till Rörströmsälven. Ansökan för att restaurera Ammerån är inskickat till Mark-och miljödomstolen för beslut.

Möten och träffar

Alla fiskevårdsområden är kontaktade och erbjudna att få mer djupgående information om hur projektet framskrider i respektive områdes vatten. Projektet åker kontinuerligt ut för träffar.

 

Har vi glömt bort ditt FVO? Kontakta då oss!

Dialog & samråd

Under 2023 arbetar vi med att skicka ut underlag till berörda markägare för framtida åtgärder kring Åreälven och Rörströmsälven.

bottom of page