top of page

Just nu i Jämtland: Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven

Trumbyten

Ansökan för trumbyten har skickats ut till beslutande Länsstyrelse gällande vattenverksamhet. Under 2023 planeras det att byta ut 16 trummor runt Åreälvens projektområde.

Restaurering

Just nu pågår restaurering av biflöden till Rörströmsälven. Tillstånd från mark-och miljödomstolen är erhållet för Ammerån, restaureringen där påbörjas vecka 28.

Dialog & samråd

Just nu arbetar vi med restaureringen för fullt. Vill du träffa oss? Ta kontakt med berörd projektledare under "kontakt" så ordar vi det.

Demonstrations-områden

Arbetsgruppen för demonstrationsområden har börjat ta fram idéer för vad områdena ska innehålla. Ett särskilt tema kommer att tilldelas varje läns respektive område. Jämtland har fokus på kulturmiljöer (Västernorrland på flodpärlmussla och Västerbotten på lax).

bottom of page