top of page
DJI_0401_edited.jpg

På gång i Västernorrland

Trumbyten

Under fältsäsongen 2023 planeras minst ett trumbyte i Moälven.

Återställning

Årets återställning beräknas ske i Moälvens biflöden och i Hemlingsån.

Dialog & samråd

Samråd gällande Torrvattnets damm samt Gafseledammen beräknas ske under våren/försommaren 2023.

Tillståndsansökan

Samrådsunderlaget inför tillståndsansökan gällande Torrvattnets damm är klart och skickat till Länsstyrelsen. När synpunkter inkommit skickas det uppdaterade underlaget ut till berörda i området, myndigheter och organisationer. Vi räknar med att detta kommer att ske i februari.

 

Vid frågor om åtgärder på och i anslutning till Torrvattnets damm, kontakta Mark Jamieson eller
Fredrik Schaerström

bottom of page