top of page
DJI_0401_edited.jpg

På gång i Västernorrland

Trumbyten

Under fältsäsongen 2023 planeras sex trumbyten, mer info om vilka objekt kommer snart

Dialog & samråd

Samråd gällande Hällvattendammen samt Gafseledammen beräknas ske under hösten 2023

Tillståndsansökan

Beslut angående Torrvattnets damm har kommit tillbaka från Länsstyrelsen Jämtlands län och åtgärderna bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar nu vidare med att ta fram tillståndsansökan och en liten Miljökonsekvensbeskrivning och ska i höst skicka detta till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt.

bottom of page