Västernorrland

Mussel-let Moälven.JPG

Moälven och Hemlingsån

Under fältsäsongen 2022 kommer Länsstyrelsen Västernorrland att byta fyra stycken trummor och åtgärda en gammal damm i Moälven. Även återställning av vattendrag med maskin kommer att ske i biflöden till Hemlingsån. På bilden till vänster letar projektmedlemmen Mark efter flodpärlmussla inför ett trumbyte.