top of page

Samråd i Västernorrland

Moälven

Länsstyrelsen Västernorrland är huvudman (ansvarig) för åtgärderna i Moälvens biflöden inom Örnsköldsviks kommun.

Länsstyrelsen är också utförare av åtgärderna samt anställer arbetsledare och upphandlar grävmaskiner.

Kontaktpersoner samråd

Madelen Rytterstam

Projektledare
Telefon: 070-190 27 46

E-post: madelen.rytterstam@lansstyrelsen.se

Mark Jamieson

Handläggare och projektmedarbetare

Telefon: 073-027 09 28

E-post: mark.jamieson@lansstyrelsen.se

bottom of page