Jämtland

Maskin och arbetsledare.jpg

Ammerån, Röströmsälven och Åreälven

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Restaurering med grävmaskiner – En maskin kommer vara aktiv under fältsäsongen 2022, den kommer att arbeta i två biflöden till Ammerån (Laxsjöbäcken och Borgan). Totalt fyra trummor kommer att åtgärdas i biflöden till Ammerån.

Elfiske kommer att ske i alla älvarna år 2022 samt driftdyk.