top of page

Jämtland

Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven

Länsstyrelsen Jämtland är huvudman (ansvarig) för åtgärderna i älvarnas huvudfåror inom Åre-, Strömsund - och Ragunda kommun.

Länsstyrelsen är också utförare av åtgärderna samt anställer arbetsledare och upphandlar grävmaskiner.

Kontaktpersoner samråd

Anna Rost

Projektledare

Telefon: 073-337 40 18

E-post: anna.rost@lansstyrelsen.se

Halvard Didriksson

Handläggare och projektmedarbetare

Telefon: 076-789 73 00

E-post: halvard.didriksson@lansstyrelsen.se

 

bottom of page