top of page
Grävmaskin i vattendrag. Restaurering, återställning
logotyp_liggande_ecostreams2_Rityta 1.pn

Vi arbetar i ett stort geografiskt område. Vilket vill du läsa mer om?

Fästpunkt 2
Återställning av vattendrag

149 kilometer vattendragssträcka och minst 470 lekbottnar för fisk kommer att återställas i projektet. Med hjälp av grävmaskiner och handverktyg flyttas stenblock och träd tillbaka till vattendragen.

140

46 km återställda vatten
470 anlagda lekbottnar

470

2440

Bättre status för våtmarker

 Fyra våtmarker i anslutning till projektets vattendrag ska åretställas. Totalt kommer 18 kilometer diken att pluggas igen och våtmarkerna kan återfå sina potentialer.

Under hösten planerades körvägar och förhuggning i Stenmyrans naturreservat
i Västerbotten.

 

Igenläggning sker hösten 2024

Hugg1_edited.jpg
Hugg2_edited.jpg

Vattendrag utan hinder

I detta projekt kommer 199 hindrande vägtrummor och 22 dammar att åtgärdas, vilket kommer att öppna upp hela 845 kilometer vattendragssträcka att röra sig fritt i. 

68 Åtgärdade vägtrummor

199

13 rivna dammar

22

Stor insats för flodpärlmusslan

Genom eDNA och snorkling får vi veta mer om flodpärlmusslans utbredning och genetik. Vi hjälper också till genom att föda upp mussel-bebisar i laboratorium samt att infektera värdfisk i burar ute i vattendragen.

eDNAprover tagna

Genetikprover tagna

Individer från alla populationer finns för reproduktion i labbet i Göteborg

Infektion av värdfisk görs årligen i fält

Analyser av värdfisk har gjorts för Moälven och Hemlingsån: lax är värdfisk för båda vattendrag

Analyser av värdfisk har gjorts för Norra- och Södra Anundsjöån. Lax är värdfisk för Norra Anunssjöån och öring för Södra Anundsjöån.

Anordna flertalet träffar

Vi kommer att anordna träffar för skolklasser, nyanlända, markägare, skogsbolag och sakkunniga inom vattenvård under minst 120 möten.

SKOLBÄCKEN.jpg
Skolbäcken Vallaskolan.jpg

Lyckade träffar med skolklasser. 
Foton: Anders Lundin, Sportfiskarna

Vi är ecostreams:

Clients

Kontakta oss

Västerbotten

Johanna Hägglund

Projektledare

 

Telefon

010-225 43 73

 

E-post

johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

Västerbotten

Mattias Sundqvist

Projektledare 

 

Telefon

010-225 43 63

E-post

mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Jämtland

Anna Rost

Biträdande projektledare

Telefon

010-22 53 220

 

E-post

anna.rost@lansstyrelsen.se

Västernorrland

Madelen Rytterstam
Biträdande projektledare 

 

Telefon

0611-34 90 41

E-post

madelen.rytterstam@lansstyrelsen.se

Fästpunkt 1
bottom of page