top of page

Västerbotten

- Öreälven med utvalda biflöden

Om Öreälven

En naturlig flödesdynamik med stora och regelbundna säsongsmässiga variationer i vattenföringen präglar älven. Den upprätthåller naturliga fysiska processer såsom erosion, transport och sedimentation av material vilket gör att älvfårans djup, struktur och substrat samt strömhastighet är omväxlande. Transporten av fint material är utmärkande och kan vara hög, särskilt under kraftiga flöden, i det finsedimentrika området nerströms högsta kustlinjen. Högvatten på tillbakagång avsätter därför påtagliga mängder sand och finare material på stränderna som på så sätt vitaliseras.

Åtgärder

​C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C3 Restaurering av våtmark
C4 Återskapa habitat för scapaniaarter
C5 ​Åtgärda hindrande vägtrummor

C6 Åtgärda hindrande dammar
C7 Reintroducera flodpärlmussla
C8 Ta fram förvaltningsplan tillsammans med Öreälvens FVO

Bevarandeplan

Just nu i Västerbotten

Trumbyten

Sju objekt på privat mark åtgärdas i vinter.

Naturstig

Arbetsgruppen för naturstigar arbetar med innehåll och stigdragning. Ett särskilt tema har tilldelats varje läns respektive stig. Västerbotten har fokus på laxen.

Restaurering

Planering för säsongen 2024 pågår för fullt. 

Dammar

I år behöver vi lägga tid på undersökningar och tillståndsansökan för de två dammarna som kvarstår att åtgärda i Västerbotten i projektet. Inga dammar åtgärdas därför 2024.

Just nu i Västerbotten
bottom of page